Letselschade specialist: welk verschil maakt een expert in geval van letselschade?

Letselschade specialist: welk verschil maakt een expert in geval van letselschade?

11 maart 2020
 Categorie├źn: Advocaten voor ongevallen, Blog


Letselschade: wat wordt hieronder verstaan?

Wanneer je een ongeluk hebt meegemaakt en daarvan nadelige gevolgen ondervindt, wordt er in jargon gesproken van letselschade. Letselschade kan bestaan uit lichamelijke schade of uit psychische schade. Bij lichamelijk letsel kan gedacht worden aan botbreuken, een whiplash, een dwarslaesie of andere lichamelijke schade. Psychische schade betreft ernstige of minder ernstige mentale klachten die het gevolg zijn een ongeluk of andere traumatische gebeurtenis. Hierbij kan gedacht worden aan depressie, overspannenheid, nachtmerries, slapeloosheid of blijvende stressklachten ten gevolge van PTSS. Mocht je na een ongeval te kampen hebben met lichamelijke of psychische klachten, dan kun je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding. Een letselschade specialist kan voor je uitzoeken waar je recht op hebt en hoeveel een vergoeding zou kunnen bedragen.

Heb je recht op een vergoeding bij letselschade?

Het is verstandig om na een ongeluk met lichamelijk of geestelijk letsel een letselschade specialist in te schakelen om te beoordelen of je recht hebt op een vergoeding van de geleden schade. Als de andere partij verantwoordelijk is voor het ongeval en de geleden schade, heb je sowieso recht op een letselschadevergoeding. Het is voor de aansprakelijke partij wettelijk verplicht om jou tegemoet te komen wat de geleden schade betreft. Hierbij kunnen vaak veel mee gemaakte onkosten vergoed worden dan de gemiddelde Nederlander zich beseft. Op een aantal niveaus heb je als slachtoffer recht op een vergoeding. Ten eerste kunnen de gederfde inkomsten gedeclareerd worden. Wanneer je door het ongeval enkele weken of maanden niet hebt kunnen werken en als zzp'er inkomsten misgelopen bent, kun je deze vergoed krijgen. Verder is de aansprakelijke partij verantwoordelijke voor de medische kosten en revalidatiekosten, bijvoorbeeld de kosten van het herstel van je gebit of therapiekosten. Andere kosten die je kunt verhalen op de tegenpartij zijn eventuele kosten voor het inschakelen van een huishoudelijke hulp, gemaakte reiskosten (je moest door letsel bijvoorbeeld met de bus in plaats van de fiets naar je werk), smartengeld (een vergoeding voor de geleden ongemakken en ellende) en de kosten die je maakt voor juridische hulpverlening ten gevolge van het ongeluk.

De voordelen van het contacteren van een letselschade specialist

Het is om meerdere redenen slim om een letselschadespecialist zoals Drost Letselschade B.V. in te schakelen na een ongeval. De specialist weet namelijk precies hoeveel geld en op welke manier dit bedrag verhaald kan worden op de andere partij. Naast dit voordeel is een tweede voordeel van een letselschade-expert het feit dat deze ook weet waar je op moet letten na een ongeluk. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig betalen van ziekenhuisnota's, het regelen van vervangend vervoer en het organiseren van de juiste medische hulp. Een letschadespecialist geeft je in dit soort situaties veel rust en extra overzicht over de complexe situatie na een ongeval.